CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-reductie in organisaties substantieel te verhogen.
Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Dit kunnen organisaties bereiken door nieuwe vormen van samenwerking en innovatie in de gehele keten.
Het gaat bij de CO2-Prestatieladder om energiebesparing, CO2 reductie in de keten en het gebruik van duurzame energie.
De CO2-Prestatieladder werkte niet met regelgeving voor productiemethoden of product voorschriften maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoertuigen en product.
De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementssteem : het vereist continue verbetering van inzicht , verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. In het uitvoeren van de projecten maar ook in de keten.

De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van de organisatie en haar projecten.
Deze eisen komen voort uit vier uitvalshoeken:

  1. inzicht,
  2. reductie van de uitstoot,
  3. transparantie,
  4. participatie;

De plaats van een organisatie op de CO2-prestatieladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop de organisatie aan alle eisen voldoet.
De CO2-Prestatieladder helpt de organisatie met het structureren van interne bedrijfsprocessen rond energiebesparing en CO2-reductie en het opzetten van een duurzaamheidsverslaggeving met een focus op CO2. Daarnaast helpt de CO2-Prestatieladder organisaties bij kostenreductie en het herkennen van kansen in de bedrijfsvoering en in de keten.
Tenslotte kan de CO2-Prestatieladder voordeel opleveren in aanbestedingen van (publieke) opdrachtgevers.

Klik hier voor een link naar onze organisatiepagina op de website van de SKAO.