Kolken legen en reinigen

Kolken legen en reinigen

Kolken langs openbare wegen en op bedrijfsterreinen kunnen wij voor u op een professionele wijze reinigen en leegzuigen. De vrijgekomen kolkenslib wordt afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsdepot.